Somefly được thành lập vào năm 2013. Nó sử dụng một cách sáng tạo quy trình đúc khuôn kim loại để sản xuất dây dẫn bên trong. Nó trải rộng thành công bộ chuyển đổi DIN 7/16 góc phải sang 8GHz và có hiệu suất xuyên điều chế tuyệt vời. Đồng thời, somefly tối ưu hóa thiết kế vỏ kết nối và dần dần phát triển các đầu nối xuyên điều chế thấp khác nhau. Năm 2016, nó được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia tại Ninh Ba. Cùng năm đó, việc sản xuất các đầu nối 2,92mm và cụm cáp với tần số 40GHz đã bắt đầu. 1/4 "cáp bọc PTFE mật độ thấp được phát triển vào năm 2017 và cáp bọc FEP chi phí thấp 1/4" được phát triển trong 2019, tất cả đều được CMP trình diễn và áp dụng cho các thành phần cáp xuyên điều chế thấp trong nhà khác nhau.